Hva vi lærer

Veldig detaljert trosbekjennelse - 1189 kapitler - til daglig refleksjon og bønn

Ganske detaljert trosbekjennelse - oversatt og lett omskrevet versjon av London Baptist Confession of Faith.  Skrevet på en lærerik og gudsopphøyende måte.  På bibelstudier og fra prekestolen kan du forvente å høre undervisning i samsvar med det som står i denne. (Denne er under arbeid - kommer snart)

Svært kort trosbekjennelse - det mest essensielle

Medlemsavtale - fordi mye av det vi fokuserer på er praktiske ting og ikke passer seg godt i en klassisk trosbekjennelse.