Det myldrer med liv

26/04/2023

En refleksjon i 1 Mos 1


Idet man leser 1 Mos 1 er det lett å forville seg inn i tanker og diskusjoner som ikke er hovedpoenget til teksten – evolusjonsteorien, geologi, diskusjoner om kronologi, apologetiske argumenter, osv. Og det er ikke galt å tenke på slikt, så lenge en lar hovedpoenget være hovedpoenget: her åpenbarer Skaperen seg gjennom skaperverket, og gjennom kunsten kan vi forstå noe om kunstneren.

Det er mye vi lærer om Skaperens visdom, makt, rettferdighet, godhet, og storhet ved 1 Mos 1 (se Rom 1:20). Men la oss og reflektere over beskrivelsen som sprudler av liv og kreativitet! «Vannet skal myldre av levende skapninger! … Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger … alle slags ville dyre og alle slags fe og alle slags kryp på marken.»

Det myldrer av liv på jorden, i havet og i luften – vi oppdager stadig nye former for liv og nye økosystemer. Selv de som bor i byen våkner om morgenen av all slags fuglekvitter, og sliter med å holde alt av dyr og insekter utendørs. Selv i ekstreme omgivelser – ved flere kilometers havdyp, på nord- og sydpolen, og selv i ørkenen myldrer det av liv. De forskjellige dyrene og økosystemene er så fantastiske og kreativt lagd at selv den mest kreative forfatter må bli forundret av Guds oppfinnsomhet. På stranden, i gresset, i lyngen og i trærne hopper, kryper, slynger, graver, surrer, svømmer det liv – og jo nærmere man undersøker, jo mer liv ser man! Slik er språket i 1 Mos 1 – det er liv overalt! Dette er godt for oss å huske når vi er på tur i skog og mark, når vi hører fuglekvitter, og selv når vi (etter syndefallet) må bekjempe skadedyr: mylderet av liv og kreativitet reflekterer Guds kreativitet og visdom og glede.