Vær sterk i nåden i Kristus Jesus

23.10.2023

Vær sterk i nåden i Kristus Jesus (2 Tim 2:1)

«Vær da sterk, mitt barn, i nåden som er i Kristus Jesus» (2 Tim 2:1). Noen oversettelser har «bli sterk» i stedet for «vær sterk», eller «i nåden» i stedet for «ved nåden». Begge er legitime oversettelser, og betydningsforskjellen blir liten i konteksten.

Hva menes med å være sterk «i nåden»? Det er kanskje ikke styrke som man først assosierer med nåde – et ord som vi forbinder med mykhet, mildhet, fred, sinnsro, senkede skuldre, glede, og tilgivelse. Men ved litt refleksjon er det mye styrke å vinne i Kristi Jesu nåde:

1) Jesu Kristi nåde gir en kjærlighet for de som tilhører Kristus. Den som av Guds nåde er tilgitt mye elsker mye (Luk 7:47), og den som elsker Gud elsker hans barn (1 Joh 5:2). For denne kjærligheten satt Paulus i fengsel mens han skrev 2 Timoteusbrev og ventet uten kappen sin og uten bøkene sine på døden. Men fordi han elsket Guds barn og var trygge på at Gud ville bevare dem, kunne han glede seg tross lidelsen: «Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg er overbevist om at han har makt til å ta vare på det som er blitt betrodd meg, helt til dagen kommer». Slik kjærlighet hadde Onesiforus vist Paulus (2 Tim 1:16-18) i versene like før 2:1. Denne kjærligheten som kommer av Guds nåde gir enorm styrke.

2) Jesu Kristi nåde gir visshet om frelsen som gir mot i dette livet – ingen kan rive den frelste ut av Guds hånd; ingen kan komme med en anklage mot hans utvalgte; ingen kan røre så mye som et hårstrå på hodene deres utenom ved Guds tillatelse. Jesus sto foran Pilatus og sa, «Jesus svarte: «Du hadde ingen makt over meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra» (Joh 19:11) Jesus har all autoritet i himmel og på jord, og nåden som frelse oss fortsetter å bevare oss inn i evigheten. Det er enorm styrke i å ikke måtte frykte konsekvensene av å tjene Gud.

3) Jesu Kristi nåde gir håp om at andre kan bli frelst. Den samme nåden som han viste oss, viser han til alle som omvender seg og tror på ham. I vissheten om denne nåden kunne pastor John Harper klamre seg til en vedbit fra Titanic mens han med sine siste åndedrag tryglet døende menn og kvinner om å ta imot Jesus. I vissheten om denne nåden kunne Adoniram Judson lide tap av helse, koner, og til slutt livet for evangeliets fremgang i Burma. I vissheten om denne nåden kunne Paulus stå modig i lenker og si til de som skulle felle dom over ham, «mitt ønske til Gud er at både du og alle som hører meg i dag, må bli som jeg, bare uten disse lenkene» (Apg 26:29).

Hele Kristenlivet og dets mot og styrke kommer fra Guds nåde. Det er lett å bevege seg bort fra evangeliet i hverdagsrutinen, i bekymringer, i selvbebreidelse og i sykdom. Styrken man ser etter kommer dypest sett ikke fra penger, helse, kunnskap, popularitet, eller andre flyktige jordiske goder, men fra Kristi nåde. Vær ster i Kristi Jesu nåde!