Ofte stilte spørsmål

Hvilken trosretning/denominasjon tilhører vi?

Dette er et vanskelig spørsmål, både fordi vi ikke tilhører noen paraplyorganisasjon, og fordi folk legger vidt forskjellige ting i hva det er å være «lutheraner» eller «baptist» eller «pinsevenn». Derfor ønsker vi heller å beskrive hva vi tror, enn å identifisere oss med en bestemt gruppe. Under er noen korte beskrivelser av hva som karakteriserer oss mtp likheter og kontraster med ulike trosretninger.

Vi tror at mennesker er frelst av nåde alene, ved tro alene, i Kristus alene. Vi tror at Skriften alene er rettesnoren for kirkens tro og praksis.

Vi praktiserer dåp for de som forstår og bekjenner evangeliet, men de som er døpt som spedbarn som stoler på Kristus, er velkommne til nattverd og som medlemmer av menigheten vår.

Vi tror at Ånden er personlig og virksom i dag, og at Gud fortsatt utretter mirakler og overnaturlig helbredelse. Vårt fokus skal likevel ikke være på mirakler, men på å undervise og følge Skriften. Gud er den som gir både helse og sykdom til sin ære.

Vi tror at Gud er fullstendig suveren i utvelgelse av individer til frelse, samtidig som at hans vilje er at ethvert menneske blir frelst. Likevel er det kun de som oppriktig søker Gud som frelses. For oss er dette et mysterium, på samme måte som det i GT var et mysterium hvordan Gud kunne både være rettferdig og rettferdiggjøre de som stolte på Gud.

Vi tror at fokuset i gudstjenesten skal være på at Gud opphøyes og at Skriften forkynnes, og at enhver del av gudstjenesten skal hjelpe mennesker til å bli bedre kjent med Gud og opphøye ham.

Vi forkynner Bibelen, stort sett vers for vers. Det er mange meninger om mye forskjellig i blant oss (politikk, endetid og mye mer), men vi har til felles at vi ønsker å la Bibelen være den endelige autoriteten idet vi diskuterer ulike spørsmål. Vi ønsker også å fokusere på det Bibelen fokuserer på.

.

Hva skjer på gudstjenestene våre?

De som ønsker det møtes kl. 10.15 for et bønnemøte på 20-30 min. Gudstjenesten vår begynner kl. 11. 

De aller fleste søndager er rekkefølgen: to lovsanger, skriftlesning, en til lovsang, forkynnelse på ca. 40 min, to lovsanger, informasjon, og nattverd. Nattverden praktiseres ukentlig, med alkoholfri vin og glutenfritt brød. Noen ganger har vi andre ting på programmet, f.eks. dåp, menighetsmøte, barnevelsignelse, osv. 

 Etter nattverden spiser vi et varmt måltid sammen, slik at vi kan bli noen timer og snakke og oppmuntre hverandre. De fleste blir 1-3 timer etter gudstjenesten for fellesskap, som er en viktig del av menighetssamlingen.

Hva skjer gjennom uka?

Gjennom uka har vi:

 • fellesskap for menn og fellesskap for kvinner (begge med bibelstudier, med fokus på bønn og anvendelse)
 • et bibelstudium for alle (med mer fokus på bibeltolkning men der vi også har ca. 30 min til å snakke om anvendelse)
 • ekteskapsgruppe en gang i måneden
 • foreldregruppe hver 3. uke
 • og bønnemøte annenhver uke.

I tillegg arrangeres det ikke sjelden felles bursdagsselskaper og aktiviteter for de som er interesserte. Tid og sted varierer, men kontakt oss for info!

Hva er Bibelkirkens historie?

Bibelkirken ble til i 2015 med en liten vennegruppe som søkte en bibelsk menighet grunnlagt på Guds ord, som ville la seg styre hva de trodde og praktiserte når overbevist fra Skriften, med en bibelsk menighetssammensetning med eldste med et personlig ansvar for flokken. Med mye bønn, refleksjon over Guds ord, diskusjon og rådslutning med vise og gråhårede (evt. skallede), ble Bibelkirken til. 

Gud har ledet oss gjennom mange gleder og sorger. Vi har sett mange frelst og vokse og bli sterke i troen. Men vi har og hatt folk blant oss som ikke vil slutte å prøve å overbevise folk om å følge matloven i 3. Mosebok, eller at jødene kan bli frelst ved gjerninger, som vi har måttet advare mot. Vi har oppmuntret og blitt oppmuntret av andre menigheter og kristne rundt om i landet. 

Vi støtter en misjonær, og under koronaen støttet vi en menighet i India der alle var dagarbeidere og mistet jobben, og ikke hadde råd til ferske grønnsaker til barna blant dem – vi er fortsatt gode venner med dem. 

Vi møtte først hjemme hos folk, så i møtelokaler. Noen møtelokaler har vært gledelige for barn og voksne inntil vi vokste ut av dem, men andre møtelokaler har tidvis vært fulle av glasskår, spy, urin og ølpytter når vi kommer. I koronaperioden møttes vi utendørs da det ble ulovlig å møtes innendørs – vi var ute i både plussgrader og minusgrader, i sol og regn, og gledet oss i påminnelsen om hvor dyrebart det kristne fellesskapet er. 

Vi har opplevd sykdom og død blant oss, og ekteskap og nye liv (både fysisk og åndelig).

Vi arrangerer en årlig sommerleir med bibelundervisning der vi får flere og flere småbarn, og en høstkonferanse, «Sammen for Evangeliet,» som vi arrangerer sammen med noen andre menigheter. Vi tar vare på hverandre og jobber sammen for å være en ressurs for kristne i Norge, og for å spre evangeliet.

Hvilke menigheter samarbeider Bibelkirken med?

Vi har et nært samarbeid med Bibelkirken Vestfold, Sandefjord Evangeliske Menighet og Kilden Menighet Jæren. Vi har også nære venner og godt fellesskap i Berøa Presbytarianske Kirke og Hamar Reformerte Kirke. For øvrig har vi venner og kontakter i flere andre menigheter i landet. 

Vi er og tilknyttet Khandigari Fellowship, en menighet i India som vi støttet økonomisk under koronaperioden og der vi fortsatt gleder oss i gjensidig bønn og oppmuntring.

Hva støtter dere av misjonsarbeid?

Vi tror at det er bedre for oss som menighet å støtte enkeltmisjonærer enn å støtte misjonsorganisasjoner. 

En enkeltmisjonær kan vi bli personlig kjent med, kan besøke oss, kan holde oss oppdatert med bønneemner og kan holdes ansvarlig om det er noe vi lurer på eller som virker snodig. Det er godt at vi ikke bare sender penger uten å vite hvor pengene blir av, men at vi følger med på hva misjonæren gjør, be for ham, oppmuntre ham og støtte ham på andre måter enn kun det økonomiske. 

Misjonæren vi støtter heter Ted – en amerikaner som har besøkt oss noen ganger og vi har blitt kjent med, som reiser rundt til faste steder i India og Afrika for og trener pastorer og lærere til å lære opp folk som kan lære opp andre. Han har sett stor frukt fra arbeidet med evangeliet når ut lokalt ved at lokale menigheter styrkes, og mange av pastorene som han har lært opp driver nå med å lære andre pastorer å lære andre. 

Det er gjennom ham vi har fått kontakt med menigheten i India som vi ber for og har støttet økonomisk i koronaperioden.

Hvem leder menigheten?

Lederne heter Kristian og Daniel, og kan nås på post@bibelkirken.no om det er noe du lurer på. De er begge småbarnsfedre og er i full jobb ved siden av menighetsarbeid og bleieskift.

Hva driver menigheten med av utadrettet arbeid?

Det er viktig at vi som menighet ikke bare fokuserer på oss selv, men sammen arbeider for landet og for verden. Vi oppmuntrer hverandre i evangelisering til ufrelste venner, familie, kolleger, medstudenter og naboer, og har sett frukt av det. 

Vi har ikke eget gateevangeliseringsarbeid, men har et medlem som er kontaktperson i Open Air Campaigners for alle som kunne tenkt seg å bli med på det viktige arbeidet de gjør for byen vår. 

Vi ber ofte for landet vårt og de politiske lederne våre: først og fremst for frelse og vekkelse.

For øvrig:

 • samarbeider vi med andre menigheter for å være en gjensidig oppmuntring for dem, og publiserer prekener
 • vi er med å moderere Facebookgruppen «Reformerte i Norge»
 • vi er med på samarbeidskonferansen «Sammen for evangeliet»
 • vi arrangerer årlige sommerkonferanser som samler kristne fra ulike deler av landet
 • vi streamer og legger ut prekener og oppsummeringer fra bibelstudier som en ressurs for de som ønsker slik undervisning, særlig med tanke på vers-for-vers gjennomgangen av Skriften
 • vi har nylig publisert en bok om Bergprekenen (skriv til oss på post@bibelkirken.no om du ønsker informasjon eller vil ha en kopi)
 • vi samarbeider med Teologihuset som utvikler video-basert kristen undervisning og har bidratt der med en gjennomgang av Det nye testamentet
 • og vi prøver aktivt å finne ut hvordan best skape og fremme ressurser som vil tjene kristennorge. 

For øvrig har vi kontakt med en menighet i India for gjensidig oppmuntring og bønn – dette har vært en viktig påminnelse for oss om hvordan kristne i andre verdensdeler lider under motgang og forfølgelse.

Are services available in English?

Translation at Bibelkirken Oslo:
Our Sunday services are in Norwegian. We offer translation of the Sunday service into English every week. The translation is simultaneous, and is sent over our Discord channel.
To get access to the translation:

 1. Download Discord 
 2. Create a profile 
 3. Please ask us for the Discord link. The translator is easy to spot in church. 
 4. Join the translation group via this Discord link. The translation is accessed at the same link every Sunday. 

The Sunday service songs usually include both Norwegian and English songs. 


For the time being (April 2023), these weekly meetings are held in English: 

 • The Monday evening ladies´ Bible study 
 • The Thursday evening Bible study for both ladies and men 
 • At most of our other meetings, you are free to participate in English if you prefer. 
 • At the summer Bible camp and the fall conference Sammen for evangeliet (Together for the Gospel), we usually offer translation to English