Givertjeneste

Vi oppfordrer alle til å gi penger til kirken. Ikke fordi kirken trenger penger (selv om vi trenger penger), men fordi Bibelen sier at det er rett å gi. For hvor ens skatt er, der vil også ens hjerte være. 

Kristne bør gi nok til at deres hjerte rettes mot det som tilhører Guds rike fremfor de ting som er av denne verden. Derfor oppmuntrer vi til å ikke gi det man tilfeldigvis har i lommen på en søndag, men å heller gi fast og bevisst med bønn.

Vi tror det er godt å gi til uavhengige kristne organisasjoner og misjonærer, men at å støtte disse ideelt bør gjøres gjennom den lokale menighet. I tillegg bør ikke støtte av slike organisasjoner redusere støtten til den lokale kirken.  

Du kan gi kontanter eller gjennom banken. Vi sender ikke rundt noen bøsse, så hvis du ønsker å gi kontanter må du spørre direkte. Du kan også bruke Vipps, men merk at Vipps tar 1,75% i gebyr av det du gir. Kirken er takknemlig for alle gaver.


Kontonr.: 1520.07.13556

Merk gjerne «gave» i meldingsfeltet.


Vippsnr.: #501743